Orientes, uw onafhankelijke partner voor
Gedelegeerd Bouwheerschap en Financieel Advies

Orientes_055

Professioneel Bouwheerschap

“De rol van de opdrachtgever is de belangrijkste oorzaak voor het succes of falen van een real estate project.”

Bent u het eens met deze stelling?
Onderzoek stelt vast dat de verantwoordelijkheid van de bouwheer in een wereld van toenemende complexiteit is, met nood aan beheersbaarheid en duurzame kwaliteit binnen de kostenefficiënte realisatie een cruciale rol speelt.

Zowel in de private als de publieke sector is er nood aan het delegeren van deze rol aan een onafhankelijke organisatie.

Orientes kan hierbij optreden bij de opmaak van een ontwikkelingsvisie, opmaak van (PPS-)contracten, stakeholder management, bemiddeling bij conflicten, …

Investeringsanalyse en Financieel Advies

Binnen een projectontwikkeling spelen een aantal drivers, zoals duurzaamheid, architectuur, maatschappelijke meerwaarde een belangrijke rol.

Uit onze ervaring blijkt dat voor een geslaagde projectontwikkeling deze in evenwicht dienen te zijn, waarbij een gezonde financiële basis onontbeerlijk is.

Orientes ontwikkelde in samenwerking met de Vlerick Management School het IAP Model, een dynamisch financieel model om het vastgoed project in al haar fasen op te volgen en pro actief in kaart te brengen.

Deze modellen geven inzichten om gefundeerde beslissingen en afspraken te maken bij o.a.:

 • Vermarkten van projectgronden
 • PPS projecten
 • Oopmaak van masterplannen en ontwerpkeuzes
 • (Grond)coalities
 • Financiering van projecten
 • Budgetmanagement
 • Samenwerkingsovereenkomst

Financiële studies worden op maat van uw project uitgevoerd, gebruik makend van een gestandaardiseerde methodiek.

Diensten_Foto_nr03
Diensten_Foto_nr02

Projectmethodologie

In een wereld van toenemende complexiteit, drang naar beheersbaarheid en duurzame kwaliteit en kostenefficiënte realisatie is het vastleggen en toepassen van een efficiënte projectmethodologie onontbeerlijk.

Orientes kan U helpen bij het vastleggen van de juiste methodologie voor alle aspecten van het bouwheerschap, waaronder:

 • Organisatie van een wedstrijd
 • Totstandkoming van een werkbaar en rendabel ontwerp
 • Samenstelling van het juiste team
 • Opzetten van een rapportering aan de stakeholders
 • Second opinion en bemiddeling
 • ...

Wij gebruiken het Model Orientes als de leidraad voor het opzetten van de juiste projectmethodologie en betrachten met onze werkwijze de opportuniteiten van uw project te optimaliseren.