Orientes Home Orientes Home Diensten Modellen Portfolio About Us Contact
Diensten Modellen Portfolio About Us Contact
orientes, gedelegeerd bouwheer


Portfolio

PPS Clarenhof te Mechelen

Project:
Het project Clarenhof te Mechelen wordt ontwikkeld in een PPS structuur tussen de stad Mechelen en Bouwfonds Property Development. Het gaat hier om de herontwikkeling van het Euroshopping gebouw tot een woonsite van ca 100 wooneenheden.

Taak: Orientes vertegenwoordigt Bouwfonds Property Development voor dit project en treedt op als gedelegeerd bouwheer in brede zin. De belangrijkste realisaties zijn het implementeren en bijsturen van een werkbare PPS structuur, het opmaken en begeleiden van het sloopdossier, inclusief de subsidiŽring van de sloop. Verder gaat er veel aandacht naar de projectdefinitie en het vastleggen van het
programma. Orientes stuurt dit project integraal in al zijn facetten.DBFM procedure bouw van 4 gevangenissen

Project:
De Federale overheid zal in de nabije toekomst 4 nieuwe gevangenissen bouwen. Het consortium Stibbe Ė Orientes ĖELD, met in onderaanneming Rebel Group en Procos, werd geselecteerd om de begeleiding te doen van de DBFM procedure voor de bouw van 4 nieuwe gevangenissen. De opdracht bestaat uit een juridisch, financieel en technisch luik.

Taak
: Orientes neemt in dit consortium de rol van algemene projectleiding van het consortium op zich en samen met ELD en Procos de begeleiding van het technische luik. Daarnaast stuurt Orientes in het financieringsmodel de relatie tussen de technische en financiŽle parameters.Gasmetersite te Gent

Project:
De Stad Gent wenst samen met een private partner de komende jaren de oude gasmetersite te ontwikkelen tot een duurzame woonsite in een PPS-verband.

Taak
: Orientes begeleidt de stad Gent bij de evaluatie van het criterium prijs bij de aanbesteding van dit PPS project.

Het project omvat een grondige sanering van de site van de vroegere gasfabriek en Alcatel site, de bouw van een aantal stedelijke functies, een park en de ontwikkeling van ongeveer 500 woningen. Duurzaamheid is een zeer belangrijk criterium voor dit project. 50% van de woningen zullen gerealiseerd worden voor sociale doelgroepen.Kapellehof te Aartselaar

Project: Bouwfonds Property Development ontwikkelt een nieuwbouw project met 37 appartementen in het centrum van Aartselaar.

Taak: Orientes neemt het integrale gedelegeerde bouwheerschap waar. Belangrijke taken hierin zijn het definiŽren van het product, samenstellen het ontwerpteam, selectie en opvolging van de uitvoerder(-s), makelaars, notaris, juridisch adviseur en andere projectpartners; uitwerken projectmethodologie en sturen van het volledige project. Samengevat de integrale taak van de projectontwikkelaar.Meyboom te Brussel

Project:
Bouwfonds Property Development ontwikkelt een nieuwbouw project met 62 appartementen in het centrum van Brussel.

Taak: Orientes neemt het integrale gedelegeerde bouwheerschap waar. Belangrijke taken hierin zijn het definiŽren van het product, samenstellen het ontwerpteam, selectie en opvolging van de uitvoerder(-s), makelaars, notaris, juridisch adviseur en andere projectpartners; uitwerken projectmethodologie en sturen van het volledige project.


Montevideo magazijnen te Antwerpen

Project: Montevideo NV ontwikkelt de herbestemming van de Montevideo magazijnen op Het Eilandje te Antwerpen. Het gaat om de renovatie van de oude geklasseerde en beschermde magazijnen, waarin kantoren, een versmarkt, een supermarkt, een bioscoop,Ö en het ontwikkelen van lofts en ondergrondse parkeergarages.

Taak: Orientes neemt het integrale bouwheerschap waar voor het project. De belangrijkste thema's die daar aanbod komen zijn: sturing van het integrale project, productdefinitie, project methodologie, team-samenstelling, verkoopstrategie,Ö. Ter ondersteuning van het beslissingproces werd een op maat gemaakt dynamisch financieel model ontwikkeld.

Studie Vastgoedfonds

Project:
Ontwikkeling van een aantal, residentiŽle en kantoorprojecten door Hooyberghs Ontwikkeling.

Taak: Orientes werd gevraagd als financieel adviseur voor een onderzoek naar de financieringsmogelijkheden van bovenstaande projecten. De mogelijkheid deze projecten te financieren in de vorm van een vastgoedfonds werd uitgebreid onderzocht aan de hand van een dynamisch model. Er werden verschillende structuren (vennootschap-, fiscale en kapitaalstructuur) onderzocht. Verder werd advies verleend en gegevens gegenereerd ter ondersteuning van de bankfinanciering van de verschillende projecten. Voor de fiscale structuur van dit project werd nauw samengewerkt met Cnockaert en Salens. Het fonds omvatte meerdere grote projecten.De Magneet te Vilvoorde

Project: Renovatie en nieuwbouw van een oude archiefsite te Vilvoorde: transformatie van de site naar een gemengd gebied voor kantoren (Woestijnvis) en lofts. Opdrachtgever is VLP Projects en Woestijnvis.

Taak: Orientes heeft hier een adviesopdracht naar de initiatiefnemer en aandeelhouder van het project binnen het bouwteam De focus ligt hoofdzakelijk op risicobeheersing en sturing van het project. Brepols te Turnhout

Project: Transformatie van de oude Brepols site nabij de kernstad tot een multifunctionele ontwikkeling met onder meer retail, wonen, Academie en parkeren. Deze ontwikkeling kadert in een PPS constructie tussen de Stad Turnhout en TCB. De omvang PPS-project bedraagt ongeveer Ä 180 mio.

Taak: In eerste fase was Orientes aangesteld als onafhankelijk financieel analist voor de uitwerking van een financieel model tussen de private en publieke partner met uitwerking van de wederzijdse financiŽle rechten en plichten tussen de partijen en integratie hiervan in de PPS overeenkomst. In een tweede fase wordt een dynamisch financieel model ontwikkeld om een evaluatie van de verschillende deelprojecten te maken doorheen de looptijd van het project.Loods 22 te Gent

Project: Locus ontwikkelt in de Gentse voorhaven de herbestemming van de geklasseerde en beschermde loodsen. In dit project worden lofts en kantoren voorzien.

Taak: Orientes werd gevraagd financieel advies te verlenen en een dossier op te maken rond het uitschrijven van een obligatielening ter financiering van dit project. Hiervoor werd een dynamisch model, gebaseerd op het IAP-model, ontwikkeld. Verder werd er ook advies verleend rond de bankfinanciering en de kostenstructuur van het project. Een rapporteringstructuur naar de bank en voor intern gebruik werd opgemaakt, en op regelmatige tijdstippen up-to-date gehouden.Congrespaleis Square

Project: De Vlaamse overheid hernieuwt tegen 2009 het Congrespaleis op de Kunstberg te Brussel.

Taak: Orientes heeft het aanbestedingsdossier begeleid. Daarnaast werd advies verleend met betrekking tot de projectmethodologie, in het bijzonder planning, administratieve voorwaarden, opstellen van een efficiŽnt boetesysteem en verzekeringen.
orientes, Portfolio
Orientes, Prins Boudewijnlaan 312 B5, 2610 Wilrijk email: info@orientes.be Tel:+32(0)3 440.22.73 - Fax: +32(0)3 440.22.78