Orientes Home Orientes Home Diensten Modellen Portfolio About us Contact

Diensten Modellen Portfolio About us Contact
orientes, gedelegeerd bouwheerschap

Professioneel Bouwheerschap

Professioneel Bouwheerschap
Projectmethodologie
Investeringsanalyse en Financieel Advies
Risicoanalyse
Opleiding

" De rol van de opdrachtgever is de belangrijkste oorzaak
voor het succes of falen van
een real estate project. "Bent u het eens met deze stelling? Onderzoek stelt vast dat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een cruciale rol speelt. 
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer het vastleggen van de projectmethodologie en het waarnemen van professioneel bouwheerschap in.

In een wereld van toenemende complexiteit, de drang naar beheersbaarheid en kwaliteit en een kostenefficiënte realisatie zal het delegeren van het bouwheerschap aan een onafhankelijke organisatie meer en meer een noodzaak blijken, zowel in de openbare als de private sector.

Orientes is de onafhankelijke expert in gedelegeerd bouwheerschap. Onze ervaring, medewerkers, praktische en academische benadering en onze onafhankelijkheid vormen een unieke mix voor succesvolle projecten.

orientes, gedelegeerd bouwheerschap
Orientes, Prins Boudewijnlaan 312 B5, 2610 Wilrijk email: info@orientes.be Tel:+32(0)3 440.22.73 - Fax: +32(0)3 440.22.78